Halloween Day 2017

The word Halloween or Hallowe’en dates to about 1745 and is of Christian origin.The word “Hallowe’en” means “hallowed evening” or

Menu for October

รายการอาหาร สำหรับนักเรียนประจำ โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วัน/เดือน/ปี รายการอาหาร อาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น ของหวาน (มื้อกลางวัน) 10/2/2560 ข้าวต้มหมู+ปาท่องโก๋นมข้น ผัดผักรวม+แกงแพนงหมู ผัดบวบไข่+แกงเผ็ดหมู รวมมิตร

One day camp

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย ได้จัดกิจกรรม one day camp ร่วมกับนักเรียนและคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียนเอกทวีวิทย์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ทางโรงเรียนได้เชิญ The underdog Muay Thai