ทุนการศึกษา

โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย  ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (เกรด 7) และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10)  ประจำปีการศึกษา 2563  (เริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม 2563)

 

จำนวนทุนการศึกษา ทั้งหมดรวม 20 ทุน โดยแบ่งเป็น

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ทุน มี 2 ประเภท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ทุน มี 2 ประเภท

 

ประเภทของทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 จำนวน 1 ทุน สำหรับผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนสอบเป็น อันดับที่ 1 จะได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็ม                   จำนวน 100% ของค่าเล่าเรียน  ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เกรด 7) จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เกรด 9) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10) จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 12) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จนสำเร็จการศึกษา (3 ปี)

ประเภทที่ 2 จำนวน 9 ทุน สำหรับผู้สมัครสอบที่มีผลคะแนนสอบเป็น อันดับที่ 2 – 10 จะได้

รับทุนค่าเล่าเรียน คิดเป็น 50% ของจำนวนค่าเล่าเรียน ทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เกรด 7) จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เกรด 9) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เกรด 10) จนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 12) ทั้งนี้ นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จนสำเร็จการศึกษา (3 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบทุนการศึกษา

  • ผู้สมัครสอบชิงทุน ไม่จำกัดสัญชาติ
  • ผู้สมัครสอบเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ( เกรด 7) หรือ ชั้นมัธยมปีที่ 4 (เกรด 10)

ตามระเบียบของ โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย

 

กำหนดการรับสมัคร

นับตั้งแต่วันที่  1 -30  เมษายน 2563

 

กำหนดวันสอบ

ในช่วง เดือนพฤษภาคม 2563

     *จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง เนื่องจากประสบสถานการณ์วิกฤตไวรัส Covid-19*

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุนการศึกษา 

ค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท สามารถชำระได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี โรงเรียนนานาชาติ

เกนส์วิลล์ เชียงราย หมายเลขบัญชี 398-0-96564-8

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-254-1435