เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนานาชาติ เกนส์วิลล์ เชียงราย ได้จัดกิจกรรม one day camp ร่วมกับนักเรียนและคณะครูอาจารย์จาก โรงเรียนเอกทวีวิทย์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย ทางโรงเรียนได้เชิญ The underdog Muay Thai Gym มาสอนศิลปะการต่อสู้ให้กับนักเรียน สนุกสนานกันทุกคนเลยค่ะ
0

You may also like

Congratulations G12
Atelier Class
Chinese New Year